Medlemskap

Är du intresserad att bli medlem? Du är varmt välkommen!

Medlemsavgift i två steg 

Kulturmedlemskap betalas av alla. För aktiva guider tillkommer guidemedlemskap som ger ytterligare förmåner.. 

För mer information: dalaguide.ordforande@gmail.com

1. Medlemskap Kultur                            100 kronor

Betalas av alla och ger medlemskap i föreningen som kulturintresserad. Du får inbjudan till alla våra spännande aktiviteter, guidningar och besök.

2. Serviceavgift Guide               200 kronor

Ett tillägg för alla som på ett eller annat sätt guidar. Då får du ytterligare förmåner:·      

* möjlighet att marknadsföra dig på vår hemsida och på så vis nås av uppdragsgivare.

* utskick via e-mail och via forumet när uppdragsgivare skickar uppdrag till föreningen

* ett Guide ID som gör det lätt att identifieras som aktiv guide i länet.

* ingå i vårt slutna forum via Internet där vi som medlemmar kan utbyta information, nå andra om man själv inte kan ta ett uppdrag, få hjälp om man behöver och helt enkelt hålla sig á jour med vad som händer.

* tillgång till en kunskapsbank som vi succesivt kommer att bygga upp och arkivera, tillgängligt endast för aktiva guider

* inbjudan till vidareutbilding

Hur går jag tillväga för att bli medlem?

Var vänlig sänd oss ett e-postmeddelande på dalaguide.ordforande@gmail.com med följande information:

1) För- och efternamn 2) Hemadress 3) Telefonnummer 4) E-postadress 5) om du är guide, skicka foto och ange ev. arbetsplats, språk och erfarenhet eller guidespecialitet

 Medlemsavgiften betalas på Plusgiro: 465 3352-7. Kom ihåg att skriva ditt namn på meddelanderaden.

 

 

Kontakt

Dalarnas Guide- och Kulturförening
Toftbyn 254
79024 Toftbyn

0705155099

© 2015 All rights reserved.

Drivs med Webnode